ساخت ماکت های حرفه ای و تخصصی


در شرکت ماکت سازی طرح شاران ساخت انواع ماکت های معماری ساختمان های مدرن، کلاسیک، سنتی و اسلامی، ماکت های شهری، ماکت فضای سبز و پارک، محوطه سازی و لنداسکیپ، ماکت روف گاردن، برج های مسکونی، اداری و تجاری، ماکت کارخانه، سوله و سایت های صنعتی وماکت های توپوگرافی انجام می شود.

 برای دیدن تصاویر مربوط به ماکت های معماری (ماکت مجتمع و برج های مسکونی، تجاری و اداری) روی لینک زیر کلیک نمایید

ماکت معماری و شهری


ماکت معماری


 برای دیدن تصاویر مربوط به ماکت های معماری اسلامی و ساختمان های مذهبی روی لینک  زیر کلیک نمایید

ماکت ساختمان مذهبی، سنتی و اسلامی


ماکت ساختمان مذهبی با معماری اسلامی


  برای دیدن تصاویر مربوط به ماکت های توپوگرافی روی لینک  زیر کلیک نمایید

ماکت توپوگرافی


ماکت توپوگرافی


 برای دیدن تصاویر مربوط به ماکت های فضای سبز، پارک، محوطه سازی و سایت پلان، روف گاردن و لنداسکیپ روی لینک زیر کلیک نمایید

ماکت فضای سبز و پارک - محوطه سازی - سایت پلان -روف گاردن


ماکت سایت پلان، فضای سبز، محوطه سازی 


 برای دیدن تصاویر مربوط به ماکت های کارخانه و سوله و سایت های صنعتی  روی لینک های زیر کلیک نمایید

ماکت کارخانه، سوله و سایت صنعتی


ماکت سایت صنعتی