ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین


متریال اصلی جهت ساخت این ماکت مقوای برش و رزین های پوششی رنگی است که مطابق با مقیاس کار و عکس های واقعی منطقه در ماکت بکار رفته است. مقیاس این ماکت 1:5000 در ابعاد تقریبی 170cm(L)*120cm(W)*10cm(H)می باشد.

بنا به خواست کارفرما (شرکت هلدینگ گل ریحان)، در ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین، ساختمان های اداری زمین های زراعی، باغ های پسته، ساختمان مخروبه دامداری، اصطبل اسب، مسیرهای آسفالت، جاده های جیب رو ایستگاه های نقشه برداری سایت، تیر ها و تابلوهای برق، ترانس ها، موتورخانه های آب، چاههای آب، شیر فلکه های آب، کانال ها، نهرها ، خاکریزهای مجموعه و برخی دیگر از ساختمان های مهم در محل دقیق مطابق بر نقشه نمایش داده شده و در راهنمای ماکت توسط علایم اختصاری مشخص شده اند. ادامه مطلب را در انتهای تصویر بخوانید.


ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین


این ماکت به دلیل شیب کم بنا به خواست کارفرما جهت نمایش بهتر با کمی اغراق در ارتفاع و دقیقا بر طبق محدوده زمین ساخته شده است. رنگ پوشش منطقه در ماکت، به صورت خاکی نشان داده شده است تا در تضاد با محدودهای درختکاری و باغ های پسته موجود در سایت قرار گیرد.
برای سبک کردن ماکت و حمل آسانتر، همه ماکت های توپوگرافی شرکت ماکت سازی طرح شاران به صورت یک پوسته و حجم توخالی یکپارچه ساخته می شوند. این ماکت توپوگرافی بر اساس خطوط تراز نقشه برداری شده توسط کارفرما و سازمان نقشه برداری ساخته شده است. هنر اصلی ماکت ساز در ماکت های توپوگرافی درک نقشه و جدا سازی لایه های توپوگرافی جهت ساخت پوسته کلی ماکت است. پوسته نهایی ماکت به صورت یکپارچه و سخت است.
کاور این ماکت به صورت قوس دار یک طرفه در جهت شیب ماکت در جهت طول در نظر گرفته شده است. این ماکت بنا به خواست کارفرما دارای نورپردازی نیست.