ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت پرتو فدک


متریال اصلی جهت ساخت این ماکت مقوای برش و رزین های پوششی رنگی است که مطابق با مقیاس کار و عکس های واقعی منطقه در ماکت بکار رفته است. مقیاس این ماکت 1:3000 در ابعاد تقریبی 200cm(L)*120cm(W)*10cm(H)می باشد. با توجه به کم بودن شیب زمین، بنا به خواست کارفرما ( شرکت آتیه مهر صدرا) جهت نمایش بهتر، ماکت با کمی اغراق در شیب ساخته شده است. ادامه مطلب را در انتهای تصاویر ماکت بخوانید.


ماکت توپوگرافی سایت کشت و صنعت فدک

ماکت توپوگرافی سایت کشت و صنعت فدک

ماکت توپوگرافی سایت کشت و صنعت فدک

ماکت توپوگرافی سایت کشت و صنعت فدک

ماکت توپوگرافی سایت کشت و صنعت فدک 


در ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت پرتو فدک، نواحی مختلف، مرز استانی، جاده های خاکی، میدان و درب ورودی، پست های برق، مخابرات، مسجد، داروخانه، محدوده باغ ها، سوله ها، سیلو ها، محدوده درخت کاری شده، ساختمان های مهم و رودخانه فصلی، منبع آب، استخر ها، لوله آب قنات، مسیرهای دسترسی فرعی و اصلی و مناطق زلزله نگاری شده به طور دقیق در ماکت با رنگ ها و احجام مختلف جانمایی شده اند و در بخش راهنمای ماکت ذکر شده است. محدوده رودخانه و مسیلهای موجود در سایت با قرار دادن سنگریزه های در بستر و پیرامون آن ، به صورت اغراق آمیز نشان داده شده است. رنگ پوشش گیاهی منطقه در ماکت، مطابق با تصویر واقعی موجود در منطقه، ارائه شده توسط کارفرما، ساخته شده است.
برای سبک کردن ماکت و حمل آسانتر، همه ماکت های توپوگرافی شرکت ماکت سازی طرح شاران به صورت یک پوسته و حجم توخالی یکپارچه ساخته می شوند. این ماکت توپوگرافی بر اساس خطوط تراز نقشه برداری شده توسط کارفرما و سازمان نقشه برداری ساخته شده است. هنر اصلی ماکت ساز در ماکت های توپوگرافی درک نقشه و جدا سازی لایه های توپوگرافی جهت ساخت پوسته کلی ماکت است. پوسته نهایی ماکت به صورت یکپارچه و سخت است.
معمولا ماکت های توپوگرافی که دارای ساختمان یا طراحی منظر ویژه ای نیستند، نیاز به کاور محافظ ندارند و این ماکت نیز بنا به خواست کارفرما کاور و نورپردازی ندارد.