ماکت ساختمان بانک مهر اقتصاد تهران

متریال اصلی در ساخت این ماکت پلکسی گلاس است.  همه بخش های ساختمان این ماکت از جنس پلکسی گلاس ساخته و پرداخته شده است. این ماکت در مقیاس 1:75 و در ابعاد تقریبی 60cm(L)*40(W)*60cm(H) ساخته شده است. ورودی ساختمان و سقف مشبک آن، فریم بندی پنجره ها ، قاب بندی های نما ، پله های دسترسی، پیشامدگی ها و فرو رفتگی احجام در نما،  تابلوی اصلی بانک مهر اقصاد، با توجه به مقیاس در ماکت نمایش داده شده اند. ادامه مطلب را در انتهای تصاویر بخوانید.


ماکت ساختمان بانک مهر اقتصاد

ماکت ساختمان بانک مهر اقتصاد

ماکت ساختمان بانک مهر اقتصاد

ماکت ساختمان بانک مهر اقتصاد

ماکت ساختمان بانک مهر اقتصاد

ماکت ساختمان بانک مهر اقتصاد


فریم بندی پنجره ها کاملا مطابق با نقشه های نمای ارائه شده توسط بخش فنی بانک مهر اقتصاد است. رنگ های به کار رفته در نما مطابق بر تصاویر سه بعدی و نظرات کارفرما می باشد.

روی دیواره های جداری ماکت نیز (دیوارهای همسایه در واقعیت) خطوط ظریفی کار شده تا از خامی آن کاسته شود.  در ساخت ماکت های معماری آنچه  در درجه اول حائز اهمیت است درک حجم ماکت از روی نقشه ها( پلان ، نماها و مقاطع) و در صورت وجود تصاویر سه بعدی طرح اصلی است. سپس ماکت ساز از روی نقشه ها می تواند سطح گسترده ماکت را رسم کرده و به این ترتیب به ساخت ماکت بپردازد. بنابراین مهمترین بخش در ساخت ماکت تهیه نقشه ها جهت برش با دستگاه لیزر است. بعد از تهیه نقشه، ماکت ساز باید با توجه به مقیاس ماکت جزئیات را به نقشه ها اضافه یا کم کند. با توجه به اینکه این ماکت در مقیاس 1:75 ساخته شده بنابراین جزئیات قابل توجهی را می توان در نما نشان داد.

برای ساخت دو نمای اصلی بیشتر جزئیات قبل از اتصال دیواره ها به یکدیگر روی آنها نصب شده است. این کار به اجرای بی نقص و تمیز ماکت کمک می کند.

نورپردازی این ماکت بنا به خواست کارفرما به صورت کلی انجام شده است. برای نورپردازی از رنگ سفید استفاده شده است. کاور ماکت از جنس پلکسی گلاس شفاف است.