ماکت فضای سبز تقاطع خیابان فداییان اسلام با پل بعثت- شهرداری منطقه 16


متریال اصلی سایت در این ماکت پوشش مخصوص به آسفالت به صورت برجسته و ساخت انواع پوشش های گیاهی مطابق بر خواست کارفرما بوده و متریال اصلی ساختمان های موجود در سایت پلکسی گلاس می باشد. این ماکت در مقیاس 1:150 و در ابعاد تقریبی 90cm(W)*140cm(L)*15cm(H) ساخته شده است. در این ماکت نشان دادن انواع پوشش های گیاهی به کار رفته در طراحی فضای سبز شامل چمن، انواع گل های فصلی و گل های دائمی، برگ نو، پیچ امین الدوله، شمشاد، پاپیتال، سروخزنده سبز، درخت توری، فرانکینیا، آجوکا، لیزماکیا، درختان کاج و درختان پهن برگ ، فنیکس و ... برای کارفرما مهم بوده و هر کدام از آنها با توجه به رنگ و شکل واقعی تا حد امکان با توجه به مقیاس ماکت ساخته و در کار استفاده و در راهنمای ماکت توسط علایم اختصاری مشخص شده اند. ادامه مطلب را در انتهای تصاویر ماکت بخوانید.


ماکت فضای سبز شهرداری

ماکت فضای سبز شهرداری

ماکت فضای سبز شهرداری

ماکت فضای سبز شهرداری

ماکت فضای سبز شهرداری

ماکت فضای سبز شهرداری

ماکت فضای سبز شهرداری

ماکت فضای سبز شهرداری

ماکت فضای سبز شهرداری

ماکت فضای سبز شهرداری

ماکت فضای سبز شهرداری

ماکت فضای سبز شهرداری

ماکت فضای سبز شهرداری


ساختمان های مربوط به سرویس های بهداشتی، آلاچیق ها، پل عابر پیاده، جنس آسفالت مسیرهای سواره و سنگفرش مسیر های پیاده، خط کشی های مسیر عابر پیاده و سواره، جدول بندی خیابان و فضای سبز، فضای مکث و استراحت عابرین پیاده، ایستگاه اتوبوس، دریچه ها، بخشی از پل ماشین روی بعثت و چراغ های روشنایی در ماکت نشان داده شده اند. شده و در راهنمای ماکت توسط علایم اختصاری مشخص شده اند.

از پرسناژ ها و اتومبیل ها جهت درک بهتر مقیاس استفاده شده است. رنگی که برای انواع پوشش گیاهی در نظر گرفته شده مطابق با خواست کارفرماست.

نور پردازی این ماکت بنا به خواست کارفرما به صورت نقطه ای برای فضای سبز و پایه های پل و زیر درختان سرو در دو رنگ متفاوت انجام شده است. کاور ماکت به دلیل طول زیاد ، بنا بر پیشنهاد شرکت ماکت سازی طرح شاران، به صورت قوس دار ساخته شده که علاوه بر استحکام، باعث زیبایی بیشتر ماکت می شود.