ماکت کلینیک درمانی ویژه خاتم الانبیا شوشتر

متریال اصلی در ساخت ساختمان اصلی این ماکت پلکسی گلاس است. این ماکت در مقیاس 1:100 و در ابعاد تقریبی 60cm*80cm *25cm ساخته شده است. حجم کلی ساختمان اصلی ماکت دارای عقب رفتگی و جلو آمدگی های بسیار در هر طبقه می باشد و نقشه هر طبقه متفاوت از طبقه دیگر طراحی شده است. قوس های موجود در نما، پله های فرار، رنگ و جنس نما (تلفیق سنگ و آجر) مطابق با واقیعت بنا و تصاویر ارسالی از طرف مشاور طرح  در ماکت اجرا شده است. لازم به ذکر است که این ماکت هم زمان با 5 ماکت بیمارستانی دیگر در مدت زمان بسیار کوتاه برای همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه سلامت، تیرماه 1396-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی آماده شده است.

 

ماکت کلینیک درمانی ویژه خاتم الانبیا شوشتر

ماکت کلینیک درمانی ویژه خاتم الانبیا شوشتر

ماکت کلینیک درمانی ویژه خاتم الانبیا شوشتر

ماکت کلینیک درمانی ویژه خاتم الانبیا شوشترماکت کلینیک درمانی ویژه خاتم الانبیا شوشتر