ماکت پایانه مرزی پرویز خان

متریال اصلی سایت در این ماکت پوشش مخصوص به آسفالت به صورت برجسته و متریال اصلی ساختمان های موجود در سایت پلکسی گلاس می باشد. این ماکت در مقیاس 1:300 و در ابعاد تقریبی 165cm*175cm ساخته شده است. ساختمان ترمینال های تجاری و مسافری ،مسیر های آسفالت، محوطه سازی اطراف ساختمان ها، سردر ورودی، کامیون ها، اتوبوس ها و ... با جزییات کامل نشان داده شده اند. نورپردازی ساختمان های این مجموعه به صورت کلی انجام گرفته است.

پایانه مرزی پرویزخان

پایانه مرزی پرویزخان

پایانه مرزی پرویزخان

پایانه مرزی پرویزخان

پایانه مرزی پرویزخان

پایانه مرزی پرویزخانپایانه مرزی پرویزخان

پایانه مرزی پرویزخان

پایانه مرزی پرویزخان