ماکت مصلی خمین- شهرستان خمین

ماکت مصلی خمین- شهرستان خمین

متریال اصلی ماکت مصلای خمین، پلکسی و چوب بالسا است. هنر اصلی ماکت ساز در ساخت این ماکت، ساخت گنبد  و مناره های مجموعه است. در ابتدا سطح گسترده گنبد توسط متخصص طراحی و سپس طبق نقشه ساخته می شود. نورپردازی ماکت به نحوی بوده که زیر گنبد به کلی روشن شده و علاوه بر آن شمسه ها کاملا دیده می شوندکه این امر در عکس های زیر( عکس پنجم) به وضوح نمایان است. در این ماکت به کف سازی توجه بسیار شده است و کف سازی آن طبق نقشه ها و تصاویر سه بعدی طراحی و ساخته شده است. این ماکت در مقیاس 1:200 ساخته شده و ساخت مناره با تمامی مقرنس ها و ظرافت های آن در این مقیاس نشاندهنده هنر و مهارت ماکت ساز است.

ماکت مصلی خمین

ماکت مصلی خمین

ماکت مصلی خمین

ماکت مصلی خمین

ماکت مصلی خمین

ماکت مصلی خمین

ماکت مصلی خمین

ماکت مصلی خمین

ماکت مصلی خمین

ماکت مصلی خمین

ماکت مصلی خمین