ماکت مجتمع مسکونی برلیان تهران

متریال اصلی در ساخت این ماکت پلکسی گلاس است. ساختمان این ماکت تمام پلکسی است. این ماکت در مقیاس 1:75 و در ابعاد تقریبی 80cm*40cm *40cm ساخته شده است. این مجموعه متعلق به کارفرمای خصوصی است که جهت پیش فروش واحدها اقدام به ساخت ماکت آن نموده است. نور پردازی این مجموعه شامل سه نور پردازی متفاوت برای ساختمان و  دو نور پردازی برای محوطه است. ساختمان  علاوه بر نور پردازی کلی دارای نورپردازی نقطه ای در تمامی بالکن ها می باشد. نورپردازی مجموعه قابلیت روشن شدن همزمان و نیز کم و زیاد کردن شدت نور را داراست. یکی دیگر از نکات قابل توجه ساخت محوطه سازی حیاط مجموعه با تمامی جزییات می باشد. لازم به ذکر است تمامی فرم های موجود در نمای ماکت و رنگ آنها مطابق بر تصاویر سه بعدی دریافت شده از کارفرما می باشد.

ماکت مجتمع مسکونی برلیان تهران

 ماکت مجتمع مسکونی برلیان تهران

ماکت مجتمع مسکونی برلیان تهران

ماکت مجتمع مسکونی برلیان تهران

ماکت مجتمع مسکونی برلیان تهران

ماکت مجتمع مسکونی برلیان تهران

ماکت مجتمع مسکونی برلیان تهران

ماکت مجتمع مسکونی برلیان تهران

ماکت مجتمع مسکونی برلیان تهران

ماکت مجتمع مسکونی برلیان تهران

ماکت مجتمع مسکونی برلیان تهران

ماکت مجتمع مسکونی برلیان تهران

ماکت مجتمع مسکونی برلیان تهران

ماکت مجتمع مسکونی برلیان تهران

ماکت مجتمع مسکونی برلیان تهران