ماکت مجتمع تفریحی تجاری ایران مال قشم

مجتمع تجاری تفریحی ایران مال قشم

متریال اصلی در ساخت این ماکت پلکسی گلاس است . جهت ساخت برخی از قسمت های این ماکت از دستگاه سه بعدی ساز(تری دی پرینت)استفاده شده است. این ماکت با مقیاس 1:125 و در ابعاد حدودی 160cm*225cm ساخته شده است. نکته حایز اهمیت در ساخت این ماکت یکپارچه بودن کار تمام پلکسی با نمای کلاسیک است. تمامی پیشامدگی ها ، پایه، بدنه و سر ستون ها با ظرافت خاصی ساخته شده اند. این کار باداشتن بیش از 110 ستون تک و بیش از 80 ستون جفت کار شده و سطح وسیع نمای کلاسیک ، یکی از پرکارترین ماکت های مجموعه طرح شاران محسوب می شود. رعایت درز های انقطاع در فواصل مناسب جداره ها و رعایت فاصله مناسب ستون ها از سقف باعث شده است که در هنگام جابجایی(تهران به قشم) با توجه به سنگین بودن و طول زیاد ماکت، صدمه ای به آن وارد نشود. در این ماکت بنا به خواست کارفرما یک لایه از جداره داخلی واحد های تجاری جهت زیبایی بیشتر کار ساخته شده است. در بخش سقف این ماکت ، 10 گنبد ، پارکینگ رو باز و فضای سبز روی بام به خوبی نمایان است. نورپردازی این کار به صورت کلی بوده و 4 گنبد روی بام در بخش میانی نیز روشن می شوند.

ماکت مجتمع تجاری تفریحی ایران مال قشم

ماکت مجتمع تجاری تفریحی ایران مال قشم

ماکت مجتمع تجاری تفریحی ایران مال قشم

ماکت مجتمع تجاری تفریحی ایران مال قشم

ماکت مجتمع تجاری تفریحی ایران مال قشم

ماکت مجتمع تجاری تفریحی ایران مال قشم

ماکت مجتمع تجاری تفریحی ایران مال قشم

ماکت مجتمع تجاری تفریحی ایران مال قشم

ماکت مجتمع تجاری تفریحی ایران مال قشم

ماکت مجتمع تجاری تفریحی ایران مال قشم

ماکت مجتمع تجاری تفریحی ایران مال قشم

ماکت مجتمع تجاری تفریحی ایران مال قشم

ماکت مجتمع تجاری تفریحی ایران مال قشم

ماکت مجتمع تجاری تفریحی ایران مال قشم