مجتمع تجاری سبز در تهران(green mall)

متریال اصلی در ساخت این ماکت پلکسی گلاس است. این ماکت در مقیاس 1:250 و در ابعاد تقریبی 140cm*45cm ساخته شده است. این ساختمان دارای نمای تمام شیشه ای است که در بیشتر قسمت ها توسط پوسته ای پوشانده شده است.  فضاهای سبز میانی ساختمان ، ورودی های اصلی، پل ارتباطی میان دو بخش ساختمان در ماکت کاملا نمایان است. نور پردازی این ماکت به صورت کلی انجام گرفته است. بخش ورودی اصلی ساختمان و سایر بخش های منحنی از طریق روش ترمو فورمینگ پلکسی ساخته شده اند. 

green mall

green mall

green mall

green mall

green mall

green mall

green mall

green mall

green mall

green mall

green mall

green mall

green mall

green mall

green mall