ماکت مجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاوران

ماکت مجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاوران تهران
متریال اصلی در ساخت این ماکت پلکسی گلاس است. ساختمان این ماکت تمام پلکسی است. این ماکت در مقیاس 1:200 و در ابعاد تقریبی 160cm*90cm ساخته شده است. همانطور که در تصاویر می بینید این ماکت شامل ساختمانی 11 طبقه روی زمین با حجمی سیال، تراس ها، بام سبز ، دیوارهای سبز، محوطه سازی ورودی و محدوده اطراف ساختمان است. زمین این مجموعه دارای شیب بوده و دارای 4 ورودی اصلی در ترازهای متفاوت است. رنگ های به کار رفته در نمای مجموعه مطابق با تصاویر سه بعدی می باشد. نورپردازی مجموعه به صورت کلی می باشد.

مجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاوران

مجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاوران

مجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاوران

مجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاورانمجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاوران

مجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاوران

 

مجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاوران 

مجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاوران

مجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاوران

مجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاوران

مجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاوران

مجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاوران

مجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاوران

مجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاوران

مجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاوران

مجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاوران

مجتمع تجاری اداری اطلس مال نیاوران