ماکت طرح توسعه حرم مطهر علوی- نجف

ماده اصلی جهت ساخت این ماکت بنا به خواسته کارفرما و با توجه به بودجه درنظر گرفته شده چوب بالسا است. این متریال قابلیت های بسیاری دارد و به راحتی می توان  بافت معماری سنتی را با آن نشان داد. از ویژگیهای اصلی این ماکت چند لایه بودن  آن جهت نشان دادن بعد و عمق طاق ها و مقرنس های کار می باشد. هنر اصلی ماکت ساز در این ماکت، ساده سازی نقشه ها برای ساخت ماکت در مقیاس 1:300 است. به طوری که جزئیات لازم برای ماکت در این مقیاس به دست آید. ظرافت خاصی که در ساختمان ها و به خصوص مناره های حرم وجود دارد به راحتی در تصاویر قابل مشاهده است.

ماکت طرح توسعه حرم مطهر علوی

ماکت طرح توسعه حرم مطهر علوی

ماکت طرح توسعه حرم مطهر علویماکت طرح توسعه حرم مطهر علویماکت طرح توسعه حرم مطهر علوی

ماکت طرح توسعه حرم مطهر علویماکت طرح توسعه حرم مطهر علوی

ماکت طرح توسعه حرم مطهر علوی

ماکت طرح توسعه حرم مطهر علوی

ماکت طرح توسعه حرم مطهر علوی

ماکت طرح توسعه حرم مطهر علوی

 

ماکت طرح توسعه حرم مطهر علوی

ماکت طرح توسعه حرم مطهر علوی

ماکت طرح توسعه حرم مطهر علوی

ماکت طرح توسعه حرم مطهر علوی

ماکت طرح توسعه حرم مطهر علوی

ماکت طرح توسعه حرم مطهر علوی

ماکت طرح توسعه حرم مطهر علوی