ماکت شهرک ویلایی دیپلمات- تنکابن

متریال اصلی در ساخت ماکت شهرک ویلایی دیپلمات طبق نظر کارفرما پلکسی در نظر گرفته شده که در استحکام ماکت تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. طراحی منظر و محوطه ویلاها به دلیل تغییر در نقشه و مکان ویلاها در سایت اصلی پروژه با توجه به خواسته کارفرما توسط شرکت طرح شاران صورت گرفته است. در ساخت این ماکت از مصالح مناسب با بالاترین کیفیت استفاده شده است تا ماکت را هرچه بیشتر به واقعیت نزدیک نماید. هنر اصلی ماکت ساز در این ماکت ساخت شیب ( با توجه به شیب قابل ملاحظه سایت) و صفه بندی مناسب ویلاهاست. هدف اصلی از ساخت این ماکت پیش نمایش چشم انداز شهرک ویلایی به خریداران محترم است.  علاوه بر آن کارفرما با ارائه این ماکت در دفتر مرکزی و نمایشگاههای مربوطه، می تواند رزومه حرفه ای و  موفق خود را در معرض نمایش قرار دهد.

ماکت شهرک ویلایی دیپلمات تنکابن

ماکت شهرک ویلایی دیپلمات تنکابن

ماکت شهرک ویلایی دیپلمات تنکابن

ماکت شهرک ویلایی دیپلمات تنکابن

ماکت شهرک ویلایی دیپلمات تنکابن

ماکت شهرک ویلایی دیپلمات تنکابن

ماکت شهرک ویلایی دیپلمات تنکابن

ماکت شهرک ویلایی دیپلمات تنکابن

ماکت شهرک ویلایی دیپلمات تنکابن

ماکت شهرک ویلایی دیپلمات تنکابن

ماکت شهرک ویلایی دیپلمات تنکابن

ماکت شهرک ویلایی دیپلمات تنکابن