ماکت دانشجویی

 

در ساخت ماکت های دانشجویی بیان کانسپت و ایده دانشجو اهمیت بسیار دارد. ماکت های دانشجویی معمولا واقعی نیستند و ترکیب رنگی زیادی ندارند. در تصاویر زیر انواع ماکت های دانشجویی با مواد مختلفی مانند پلکسی، مقوا، چوب بالسا و .... ساخته شده اند. اکثر ماکت های زیر مربوط به پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری، شهرسازی و معماری منظر می باشند.

ماکت دانشجویی

ماکت دانشجویی

ماکت دانشجویی

ماکت دانشجویی
ماکت دانشجویی

 ماکت دانشجویی

ماکت دانشجویی

ماکت دانشجویی

ماکت دانشجویی

ماکت دانشجویی