ماکت توپوگرافی سایت آکواریوم بزرگ تهران

متریال اصلی جهت ساخت این ماکت مقوای برش و رزین های پوششی رنگی است که مطابق با مقیاس کار و عکس های واقعی منطقه در ماکت بکار رفته است. این ماکت در مقیاس 1:3500  و به ابعاد تقریبی 140cm*60cm ساخته شده و بنا به خواست کارفرما پوشش نهایی کار به صورت کاملا صاف و بدون پله است.  منطقه ویژه درختکاری، اتوبان، مسیرهای اصلی و مسیر های پیشنهادی، محل آکواریوم و دریاچه، سد خاکی در ماکت نشان داده شده است و نور پردازی ماکت بنا به خواست کارفرما و برای نشان دادن بهتر پستی بلندی ها  به صورت نقطه ای صورت گرفته است.

ماکت توپوگرافی سایت آکواریوم بزرگ تهران

ماکت توپوگرافی سایت آکواریوم بزرگ تهران

ماکت توپوگرافی سایت آکواریوم بزرگ تهران

ماکت توپوگرافی سایت آکواریوم بزرگ تهران

ماکت توپوگرافی سایت آکواریوم بزرگ تهران

ماکت توپوگرافی سایت آکواریوم بزرگ تهران

ماکت توپوگرافی سایت آکواریوم بزرگ تهران

ماکت توپوگرافی سایت آکواریوم بزرگ تهران

ماکت توپوگرافی سایت آکواریوم بزرگ تهران