ماکت های توپوگرافی

ماکت های توپوگرافی معمولاً جهت اتود و طراحی مجموعه های گردشگری، اقامتی تفریحی، ورزشی، اکوپارکها و پارک هها، اهداف سیاسی و نظامی در منطقه، شهرهای بازی و آبی و .... ساخته می شوند. اگر ماکت های توپوگرافی براساس نقشه دقیق و واقعی و با دقت کافی ساخته شوند، بهتر از هر نرم افزار و ابزار دیگری نشانگر شیب منطقه، خط الراس ها، خط القعرها، مناطق رو به آفتاب و سایه انداز و .... خواهند بود . یک طراح  و یا برنامه ریز از طریق ماکت به درک بهتری از منطقه خواهد رسید و مکان یابی عملکردها و طراحی او بسیار به واقعیت نزدیک می شود. ماکت ساز با توجه به مقیاس ماکت، متریال مناسب را انتخاب می کند. هر چه نقشه توپوگرافی منطقه برداشت دقیق تری داشته باشد و فاصله و ارتفاع خطوط از یکدیگر کمتر باشد- ( به عنوان مثال نقشه 1:500 بهتر از نقشه1:1000 است)- ماکت مجموعه نرم تر  و به واقعیت شبیه تر خواهد بود.

برای دیدن تصاویر ماکت های توپوگرافی، روی لینک های زیر کلیک نمایید. 

ماکت توپوگرافی سایت آکواریوم بزرگ تهران

ماکت توپوگرافی منطقه گردشگری دوکانان بانه

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین

ماکت توپوگرافی مجتمع نیروگاهی کشت و صنعت منجیل

ماکت توپوگرافی مجتمع کشت و صنعت فدک

ماکت توپوگرافی مجتمع نیروگاهی کشت و صنعت منجیل

ماکت توپوگرافی مجتمع نیروگاهی کشت و صنعت منجیل

ماکت توپوگرانی منطقه گردشگری دوکانان بانه

ماکت توپوگرانی منطقه گردشگری دوکانان بانه

ماکت توپوگرافی سایت کشت و صنعت الله آباد قزوین

ماکت توپوگرافی سایت کشت و صنعت الله آباد قزوین

ماکت توپوگرافی سایت آکواریوم بزرگ تهران

ماکت توپوگرافی سایت آکواریوم بزرگ تهران

ماکت توپوگرافی سایت کشت و صنعت فدک

ماکت توپوگرافی سایت کشت و صنعت فدک