ماکت بیمارستان 240 تختخوابی و کلینیک درمانی باهنر کرمان

متریال اصلی در ساخت ساختمان اصلی این ماکت پلکسی گلاس است. این ماکت در مقیاس 1:150 و در ابعاد تقریبی 100cm*100cm *45cm ساخته شده است. این ماکت در حال ساخت است و بخش الحاقی ماکت کلینیک بیمارستان  هنوز به ماکت اصلی متصل نشده است. نقشه های اصلی دریافتی  بیمارستان بسیار ناقص بوده و پس از مشورت و برگزاری چندین جلسه با مشاور طرح  به نقطه نظر مشترک در رابطه با طرح اصلی دست یافته و ماکت طبق آخرین نقشه های اجرایی ساخته شد. طراحی محوطه و شیب بندی سایت توسط شرکت ماکت سازی طرح شاران انجام گرفته است. لازم به ذکر است که این ماکت هم زمان با 5 ماکت بیمارستانی دیگر در مدت زمان بسیار کوتاه برای همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه سلامت، تیرماه 1396-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی آماده شده است.

ماکت بیمارستان 240 تختخوابی و کلینیک درمانی باهنر کرمانماکت بیمارستان 240 تختخوابی و کلینیک درمانی باهنر کرمانماکت بیمارستان 240 تختخوابی و کلینیک درمانی باهنر کرمانماکت بیمارستان 240 تختخوابی و کلینیک درمانی باهنر کرمانماکت بیمارستان 240 تختخوابی و کلینیک درمانی باهنر کرمانماکت بیمارستان 240 تختخوابی و کلینیک درمانی باهنر کرمان