ماکت برج های  دو قلوی میکا

متریال اصلی در ساخت  این ماکت پلکسی گلاس است. متریال برج های دو قلو تمام پلکسی است. این ماکت در مقیاس 1:75 و در ابعاد تقریبی75*125*95 ساخته شده است. این برج ها در طبقات پایینی و بالایی از یکدیگر جدا شده و در مرکز به یکدیگر متصل هستند. از ویژگی های دیگر طراحی این مجموعه، تیپ نبودن بازشوها در طبقات است که در نمای شب ماکت به خوبی نشان داده شده است. ساخت نمایی یکپارچه با تمامی جزییات، ساخت پیش آمدگی ها و تراس های متعدد در نما ، محوطه سازی،  هلی پد، ساخت پله های خارجی با جزئیات کامل، مجموعه تجاری در همکف از ویژگی های این ماکت است. بنا به خواست کارفرما نورپردازی مجموعه به صورت کلی صورت گرفته است و نمای روز و شب ماکت برج های دوقلو کاملا متفاوت از یکدیگر هستند. این ماکت جهت پیش فروش واحد های مسکونی و تجاری سفارش داده شده است. این ماکت یکی از پرکارترین ماکت های ساخته شده در مجموعه طرح شاران می باشد.

 

ماکت برج های دوقلوی میکا
ماکت برج های دوقلوی میکا
ماکت برج های دوقلوی میکا
ماکت برج های دوقلوی میکا
ماکت برج های دوقلوی میکا
ماکت برج های دوقلوی میکا
ماکت برج های دوقلوی میکا
ماکت برج های دوقلوی میکا
ماکت برج های دوقلوی میکا
ماکت برج های دوقلوی میکا
ماکت برج های دوقلوی میکا
ماکت برج های دوقلوی میکا
ماکت برج های دوقلوی میکا
ماکت برج های دوقلوی میکا